EN

Wallachs descendants of Dacians & Saxons

Century

1

2 376–433 — 431–451 Attila 441 Huns ravage East

3 Huns came under Attila — Szekelys claim to be their descendants

4 Magyars were called Ugrogs — 376 AD— Huns drove out Goths

5 Avars — Northern race —<Magyars came under Arpad>

6 543 — Huns defeated by Gepidae (Goths)

7 Bulgars got ascendancy of Dacia — 678

8

Magyars came under Arpad — Rusnicks were their descendants

9 Honfoglalas = Conquest of Hungarian fatherland under Arpad

Szekelys then in possession

10

11 1008. Hungarians arrived Transylvania under Stephen — afterwards ruled by voivodes

12

13

14

15 Wallachians joined Hungarians & made war on Turkey — defeated at battle of Cassova (Bulgaria)

16 after abdication of Sigismund Transylvanians revolted but defeated by Austrians 1600

17 1695 — Turks against Wallachians.— after battle of Mohacs which extin guished Hungarian independence Transylvania Turkish — Protection of Turkey withdrawn 1699

18

19

Transylvania part of Hungary

RO

Valahi descendenți din daci și saxoni

Secolul

1

2 376–433 — 431–451 Attila 441 Hunii cotropesc Estul

3 Hunii au venit conduși de Attila. Secuii afirmă că sunt descendenții lor // [în carte, în cap. 1] „În Transilvania se întâlnesc patru etnii distincte: sașii în sud, care trăiesc laolaltă cu valahii, care sunt descendenți ai dacilor; maghiarii, în partea de apus, iar secuii la răsărit și la nord. Eu voi ajunge printre aceștia din urmă, care pretind că se trag direct din hunii lui Attila. Ar putea avea dreptate, pentru că, în veacul al unsprezecelea, maghiarii i-au găsit pe huni deja stabiliți aici.”

4 Maghiarii se numeau ugrogs – 376 AD – Hunii i-au izgonit pe goți

5 Avarii – rasă nordică – –<Maghiarii sub conducerea lui Arpad>

6 543 — Hunii înfrânți de gepizi (goți)

7 Bulgarii domină Dacia – 678

8

Maghiarii sub conducerea lui Arpad – Rusinii le erau descendenți

9 Honfoglalás = cucerirea patriei ungare sub Arpad

Apoi secuii în posesie

10

11 1008. Ungurii ajung în Transilvania sub Ștefan – apoi conducere de voievozi

12

13

14

15 Valahii împreună cu ungurii se luptă cu turcii – înfrângere la bătălia de la Cassova (Bulgaria)

16 după abdicarea lui Sigismund transilvănenii se revoltă, dar sunt înfrânți de austrieci 1600

17 1695 — turci împotriva valahilor – după bătălia de la Mohacs, care încheie independența ungară Transilvania devine turcească – protecția Turciei retrasă 1699

18

19

Transilvania parte din Ungaria (aceste cuvinte sunt scrise pe verticală în partea stângă a facsimilului, pe margine, între secolele XI și XVI)

BRAM STOKER (1847-1912), DRACULA : NOTES AND OUTLINE, [CA. 1890 CA. 1896], FROM THE ORIGINAL AT THE ROSENBACH, 2008 DELANCEY PLACE, PHILADELPHIA, PA 19103 USA. EL3 .S847D MS.

Facsimilele și explicațiile suplimentare sunt preluate din „Bram Stoker’s Notes for Dracula”, lucrare realizată de Robert Eighteen-Bisang și Elizabeth Miller, apărută la editura McFarland & Company, în 2008. Materiale obținute cu concursul Bibliotecii Rosenbach, din Philadelphia, SUA, căreia îi mulțumim pentru colaborare. Însemnările marcate cu paranteze < > se referă la notele tăiate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *