EN

Ancient kingdom of DACIA = Wallachia, Moldavia, Transylvania, and Temesvar — finally conquered by Romans

P. 261 600. After abdication of Sigismund of Transylvania, this principality became tributary to Emperor Rodolphus who appointed Michael VOIVODE. Transylvanians revolted & wished to recall Sigismund but were defeated by Austrians and whole province subjugated

P. 321 695. Sultan Ahmet declared war against the Emperor and Voivode Constantine Brancovano. – Bessarabba. – of Wallachia directed to form an army — did not help and at peace of Carlowitz Emperor Leopold made him Prince of Roman Empire and gave him landed estates in Transylvania

P. 57 THORNTON = Present State of Turkey (P. 116) says Boyars of ancient family assert descendents of the Slavs and are distinct race from offspring of Dacians and Romans

P. 79 Galatz is in Moldavia close to Wallachia at broadest & deepest part of Danube 60 miles from Black Sea and 72 from Bucharest

P. 91 Boyars use German caleche chiefly — gaudy carriage with poor harness and horses and Gypsy driver in rags is common

P. 92-3 No coaches to be hired — but posting quick though bad — like crate of earthenware on 4 small wheels by wooden pegs

RO

Vechiul regat DACIA = Valahia, Moldova, Transilvania și Timișoara – cucerit, în final, de romani

P. 261 600. După abdicarea lui Sigismund din Transilvania, acest principat a devenit vasal al împăratului Rudolf, care l-a numit pe VOIEVODUL Mihai. Transilvănenii s-au revoltat și au vrut să-l recheme pe Sigismund, dar au fost înfrânți de austrieci și întreaga provincie a fost supusă

P. 321 695. Sultanul Ahmet a declarat război împăratului și voievo dului Constantin Brâncoveanu. – Basarabia. – din Valahia instrucțiuni să fie ridicată o armată – nu a ajutat, iar la pacea de la Carlowitz, împăratul Leopold l-a făcut prinț al Imperiului Roman și i-a dat moșii în Transilvania

P. 57 THORNTON = în prezent statul Turciei (p. 116) spune că boierii de familii vechi se revendică descendenți ai slavilor și sunt o rasă diferită de urmașii dacilor și romanilor

P. 79 Galați se află în Moldova aproape de Valahia în cea mai largă și cea mai adâncă parte a Dunării, la 60 de mile de Marea Neagră și 72 de București

P. 91 Boierii folosesc în principal șarete germane – trăsuri înzorzonate cu harnașament ieftin și cai anemici și au frecvent vizitii țigani zdrențăroși

P. 92-3 Nu se pot închiria trăsuri – dar poșta e rapidă, deși de calitate proastă – ca o cutie de ceramică pe 4 roți mici cu cepuri de lemn // [în carte, în cap. 25] „Știam că, dacă vom fi vreodată obligați să mergem la castelul Dracula, trebuie să mergem prin Galați sau, în orice caz, prin București, așa că am studiat orarul [trenurilor] cu multă atenție. […] – Nu putem ajunge cu altceva? […] – Mă tem că nu. Țara asta se deosebește foarte mult de țara voastră sau de țara mea. Chiar dacă am găsi vreun alt mijloc de transport, acesta n-ar ajunge, probabil, înaintea trenului […].”

BRAM STOKER (1847-1912), DRACULA : NOTES AND OUTLINE, [CA. 1890 CA. 1896], FROM THE ORIGINAL AT THE ROSENBACH, 2008 DELANCEY PLACE, PHILADELPHIA, PA 19103 USA. EL3 .S847D MS.

Facsimilele și explicațiile suplimentare sunt preluate din „Bram Stoker’s Notes for Dracula”, lucrare realizată de Robert Eighteen-Bisang și Elizabeth Miller, apărută la editura McFarland & Company, în 2008. Materiale obținute cu concursul Bibliotecii Rosenbach, din Philadelphia, SUA, căreia îi mulțumim pentru colaborare. Însemnările marcate cu paranteze < > se referă la notele tăiate. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *