EN

“PAPRIKA HENDL”

“szégény légény” = “Poor lads” = robbers

Fogado = inn

South east <xxx> of Northern Carpathians are Rusniaks or Ruthenians

“Where the Turk treads no grass grows.”

“Blats”— swamp or marsh

Grasses 8 or 10 feet high near L. Balaton

MAGYAR is pronounced MAD-YAR
P. 45 Max Muller traces Magyars to Ural Mountains stretching up to Arctic Ocean. Close affinity of language to idiom of Finnish race east of Volga. Says Magyars are 4th branch of Finnish stock viz. the Ugric — in 4th century were called Ugrogs. (See: Max Muller’s “Science of Language.”) (Memo: werewolf legend through Finns.)

HUNS under Attila came between 3rd and 4th centuries

RO

“PAPRIKA HENDL”

„szégény légény” = „săraci” = bandiți

Fogado = han

În zona de sud-est a Carpaților nordici sunt rusini sau ruteni

„Unde calcă turcul, nici iarba nu crește.”

„Blats”– mlaștină

Iarbă între 8 și 10 picioare înălțime în apropiere de lacul Balaton

MAGYAR se pronunță MAD-YAR
P. 45  Max Muller menționează urme de populații maghiare de la munții Ural până la Oceanul Arctic. Mare apropiere de limbaj față de idiomul rasei finlandeze de la est de Volga. Afirmă că este a 4-a ramură din stocul finlandez, mai precis cea ugrică – în secolul al patrulea erau numiți „ugrogs” (vezi Max Muller „Science of Language”) (Memo: legenda vârcolacilor, prin finlandezi)
// Este foarte probabil ca filologul orientalist german Max Muller (1823 – 1900) să fi fost modelul pentru personajul Profesorul Abraham Van Helsing, conform lucrării „Bram Stoker’s Notes for Dracula”, de Robert Eighteen-Bisang și Elisabeth Miller (McFarland & Company, Inc., Publishers, 2008)

Hunii sub Attila au venit în perioada secolelor III-IV

BRAM STOKER (1847-1912), DRACULA : NOTES AND OUTLINE, [CA. 1890 CA. 1896], FROM THE ORIGINAL AT THE ROSENBACH, 2008 DELANCEY PLACE, PHILADELPHIA, PA 19103 USA. EL3 .S847D MS.

Explicații

Note dactilografiate din lucrarea Magyarland, a unui autor necunoscut, identificat doar ca fiind un „membru al Societății Carpatice” (London: Sampson Low, 1881).

Facsimilele și explicațiile suplimentare sunt preluate din „Bram Stoker’s Notes for Dracula”, lucrare realizată de Robert Eighteen-Bisang și Elizabeth Miller, apărută la editura McFarland & Company, în 2008. Materiale obținute cu concursul Bibliotecii Rosenbach, din Philadelphia, SUA, căreia îi mulțumim pentru colaborare. Însemnările marcate cu paranteze < > se referă la notele tăiate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *